News

POMAGAMY W TRUDNYCH CZASACH

HANDEL POD PRESJĄ RESTRYKCJI I OGRANICZEŃ

Jaki wpływ na wielkość sprzedaży oraz dostępność produktów w sklepach miała decyzja Rządu RP o zamknięciu szkół i przedszkoli w obliczu zagrożenia epidemicznego obywateli COVID-19. Jak w takich ekstremalnie nieprzewidywalnych czasach zarządzać i planować rozwój biznesu.

JAK MOŻEMY POMÓC?

Dostęp do wiedzy w czasie rzeczywistym o głównych parametrach transakcji handlowych w sklepach w dzisiejszych okolicznościach staje się warunkiem koniecznym przewagi konkurencyjnej a nie modnym gadżetem transformacji cyfrowej w handlu. Dzięki ”Inteligentnym Półkom” pomagamy naszym klientom zarządzać zapasami i podejmować ważne, niestandardowe decyzje operacyjne zawsze w oparciu o fakty a nie hipotezy i estymacje. Każda nowa sytuacja kryzysowa wymaga wiedzy, której do tej pory nie mieliśmy okazji posiąść. System „Inteligentnej Półki” nie tylko zbiera informacje ale również je analizuje i przetwarza w biznesowe rekomendacje strategiczne budując wartość dodaną.

PROGNOZOWANE REZULTATY