Analiza danych i tworzenie rekomendacji

DOSTARCZAMY PEŁEN ZAKRES DANYCH JAKIE POTRZEBUJESZ ZEBRAĆ

PRZED PODJĘCIEM WAŻNEJ DECYZJI STRATEGICZNEJ

System Perfect Data mierząc i rejestrując ogromną ilość danych w ciągu doby jest jednocześnie kopalnią odpowiedzi na wiele  
pytań rodzących się w głowach osób odpowiedzialnych za strategiczny rozwój biznesu.

Potrafimy te dane uporządkować, przeanalizować i wskazać rekomendacje w następujących obszarach:

  • Strategie OBPPC (ang. Ocassion Brand Pack Price Channel)
  • Efektywność różnych rodzajów ekspozycji i ich lokalizacji w punkcie sprzedaży
  • Skuteczność narzędzi trade marketingu i rekomendacja lokalizacji zgodnie ze strategią RGM (ang. Revenue Growth Management)
  • Wydajność sił sprzedaży i egzekucji w punkcie sprzedaży
  • Tworzenie efektywnych CCAF ( ang. Call Concept And Frequency)
  • Zachowania konsumentów oraz ich ścieżki decyzyjne