Niedostępne wcześniej, precyzyjne dane biznesowe online

DOSTARCZAMY DANE, O KTÓRYCH MARZYSZ

W SPOSÓB O KTÓRYM WCZENIEJ NAWET NIE POMYŚLAŁEŚ

Opatentowane rozwiązanie Perfect Data dostarcza unikalnych i bardzo użytecznych informacji, które do tej pory były niedostępne. Oferujmy dostęp do danych w czasie rzeczywistym.

Wśród wielu danych, które gromadzimy, przetwarzamy, analizujemy i udostępniamy – najważniejsze to:

  • Wiemy gdzie dokładnie zlokalizowany jest twój sprzęt ekspozycyjno-chłodniczy
  • Rejestrujemy w czasie wszelkie parametry ruchu produktów na sprzęcie mogąc odróżnić zainteresowanie produktem od decyzji o jego zakupie
  • Ostrzegamy przed zbliżającym się brakiem produktu (out of stock)
  • Raportujemy aktywność handlowca/pracownika sklepu na sprzęcie
  • Wspieramy informacjami siły sprzedaży oraz zespół zarządzający
  • Rozpoznajemy i klasyfikujemy zachowania konsumentów