Zarządzanie wielkością i jakością sprzedaży

DOSTARCZAMY PEŁEN ZAKRES INFORMACJI JAKICH POTRZEBUJESZ

WSPIERAMY SKUTECZNE ZARZĄDZANIE TWOIM BIZNESEM

System Perfect Data dostarcza kompleksowych  informacji potrzebnych do skutecznego i zyskownego zarządzania sprzedażą w punkcie sprzedaży
jak również efektywnego zarządzania siłami sprzedaży odpowiedzialnymi za egzekucję strategii, precyzyjnie informując o:

  • Sprzedaży i poziomu dostępności produktów na poszczególnych urządzeniach ekspozycyjno-chłodniczych do poziomu lokalizacji pojedynczego produktu
  • Przemieszczeniu sprzętu i ekspozycji w ramach sklepu jak i poza nim
  • Zachowaniach i przyzwyczajeniach konsumentów
  • Jakości i efektywności pracy sił sprzedaży bezpośredniej
  • Okazjach zakupowych i ich wpływie na zachowania klientów